Website van Theo Postma

Opbrengst 2014

De cijfers voor 2014 zijn bekend. Nu op 31 december de zon onder is gegaan weten we hoeveel we dit jaar hebben geproduceerd. We hebben in 2014 2701.6kWh stroom opgewekt op de installatie op het huis. Dat is een opbrengst van 92%

De nieuwe installatie op het dak van de schuur heeft sinds oktober 148.6kWh stroom opgewekt.

In totaal dus in 2014 2850kWh stroom opgewekt. Met de huidige energieprijs zou dit een besparing van €616 op de energierekening betekenen.